องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


รับสมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา