องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วัดป่าพลับพลาชัย  ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา