องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 ในวันที่ 5-6 มีนาคม  2564 ณ วัดป่าสุขศรีงาม ตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา