องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะขบ ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบต.ตะขบ