องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตั้งจุดบริการประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


''ชีวิตวิถีใหม่  ขับขี่อย่างปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 29  ธันวาคม 2563 - 4  มกราคม  2564 ณ บริเวณบ้านเขาพญาปราบ และ บริเวณบ้านคลองน้ำซับ