องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.น้ำซับ ควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากในพื้นที่โรงเรียนที่เกิดการระบาด