องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลตะขบ