องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565