องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563  ณ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์  รีสอร์ท  ตำบลไชยมงคล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา