องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ พร้อมทีมงาน ออกพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่สีแดง