องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ


พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 บ้านคลองสาริกา และหมู่ที่ 20 บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา