องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น


การรวบรวมและนำข้อมูลมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ในวันที่ 24  ธันวาคม 2562