องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ในวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563  ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา