องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสาริกา หมู่ 8 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย [ 31 มี.ค. 2564 ]4
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ 10 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 30 มี.ค. 2564 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ สายจากปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย ถึง วัดป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2564 ]9
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๒ สายบ้านนางกลิ่น ศรีวีระพงษ์ถึงบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทก ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]9
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาพญาปราบถึงบุตาสง บ้านโคกเหิบ หมู่ 12 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2564 ]9
6 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ สายจากปากทางเข้าหมู่บ้านน้อย ถึงวัดป่าพลับพลาชัย ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2564 ]10
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองปล้อง หมู่ 11 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.พ. 2564 ]9
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองลำสำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]22
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงคุ้มหนองผักบุ้ง บ้านกุดคล้า หมู่ 3 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 29 ต.ค. 2563 ]47
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดคล้า หมู่ 3 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9