องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2562 ]54
42 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]200
43 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542 [ 10 เม.ย. 2562 ]47
44 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 เม.ย. 2562 ]49
45 ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 9 เม.ย. 2562 ]172
46 ประกาศรายชื่อผู้และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ตะขบ [ 27 มี.ค. 2562 ]212
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.ตะขบ [ 22 มี.ค. 2562 ]202
48 ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]186
49 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 8 มี.ค. 2562 ]55
50 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2562 ]58
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14