องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.takhob.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ม.ค. 2564 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2564 ]39
13 รายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารรอบ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]14
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 15 ต.ค. 2563 ]59
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ เรื่องรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่น (สายงานบริหาร) [ 2 ต.ค. 2563 ]67
16 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]58
17 เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะขบ [ 22 ก.ย. 2563 ]67
18 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2563 ]72
19 การสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ค. 2563 ]97
20 ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]97
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14